Procedurevergadering : Procedurevergadering (LET OP TIJDSTIP GEWIJZIGD!)

De vergadering is geweest

22 december 2022
11:45 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. wijziging tijdstip!

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  do 22-12-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  Kerstreces vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023
  do 19-01-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 02-02-2022 12:30 - 13:15 Procedurevergadering
  do 16-02-2022 12:30 - 13:15 Procedurevergadering
  Voorjaarsreces vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023
  IPC Interparlementaire conferentie over EU-buitenland-,veiligheids- en defensiebeleid 2 t/m 4 maart  Nog te plannen activiteiten
  • Commissiedebatten RBZ 2023 (bevestiging data door het ministerie afwachten)
  • Commissiedebat China
  • Gesprek Libisch parlement
  • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Nog te plannen plenaire activiteiten
 4. 4

  Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten

  • Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92) (35332) 
  • Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272) (36027-(R2160)) (aangemeld voor behandeling samen met de Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit (36028).
  • Debat over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (aangevraagd door het lid Van Baarle tijdens de RvW van 13 december 2022). BESLUIT> Commissiedebat plannen over institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, indien dit eerder mogelijk is dan de planning van een plenair debat.
  • Debat over de situatie in Iran (aangevraagd door het lid Van der Plas tijdens de RvW van 13 december 2022)
    
 5. 5

  Actieplan Nederland Marokko

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Inzet jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Oordeel over de motie van het lid Ceder over het mensenrechtenbeleid operationaliseren in een kabinetsbrede en domeinoverstijgende aanpak (Kamerstuk 32735-350)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang overbrengingen uit Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel Kabinetsreactie op het advies ‘Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten’ van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verkenning racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informele nota betreffende restbetaling Koninkrijk Saoedi-Arabië (KSA) aan drie imams

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en moderisering van kernwapens in Nederland (Kamerstuk 36200-V-30)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  36250-V Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding rapport Commissie van onderzoek NLA-programma in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Kennisgeving onderzoek naar Force Commander NAVO-missie in Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Kamerstuk 27925-919)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tweede kabinetsreactie op de uitkomsten van het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de NAVO ministeriële bijeenkomst van 29 en 30 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Majeure beleidsmatige kas- en verplichtingenmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2022 van hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag Ministeriële Raad OVSE van 1 en 2 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Inventarisatie hardvochtigheden in dienstverlening Buitenlandse Zaken (BZ) ter uitvoering van de motie van de leden Ploumen en Jetten (Kamerstuk 35510-24)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsbesluit ophoging financieringsplafond Europese Vredesfaciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ophoging financieringsplafond Europese Vredesfaciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Opvolging Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken van 8 december 2022: EU Military Partnership Mission (EU MPM) Niger

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen tussen 1 en 8 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding advies 'De geopolitieke rol van Turkije: trends en toekomstscenario's' van AIV

 29. 29

  Inventarisatie behoefte aan vervolggesprek met de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over het AIV-advies "De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok"

  Besluit: bij het ministerie van Buitenlandse Zaken informeren wanneer de kabinetsreactie verwacht wordt.
  Besluit: vervolggesprek inplannen na ontvangst van de kabinetsreactie op het AIV-advies.
 30. 30

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

         
   
  1. 2022Z24250 Aan minister Buza- Verzoek Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel 06-12-2022
  2. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake situatie bahais in Qatar 02-06-2022
  3. 2022Z11107 Aan minister Buza - verzoek reactie berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA, met als doel santies te ontlopen 02-06-2022 > Rappel sturen aan het ministerie
  4. 2021Z10635 Aan initatiefnemer Van Raan-vragen over initatiefnota Ecocide 11-06-2021
   
 31. 31

  Planning buitenlandse werkbezoeken 2023