E-mailprocedure

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Campen (VVD) tot omzetten CD Landbouw- en Visserijraad in SO - reactietermijn 13/5 12u

E-mailprocedure: "[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Campen (VVD) tot omzetten CD Landbouw- en Visserijraad in SO - reactietermijn 13/5 12u"Deze vergadering is geweest

Agendapunten