Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 december 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken
Herziene agenda i.v.m. toevoeging van agendapunt: 3, 8, 9, 10, 14 en 16.

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • J.J. Klink (VVD)
 • V. Maeijer (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Mededelingen

  De voorzitter verwelkomt Anna de Vrij als waarnemend griffier van commissie Europese Zaken.
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Uitnodiging Swedish Parliament voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 29-30 januari 2023

 5. 5

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 18 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de procedure en inhoud van het EU-uitbreidingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 13 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda Europese Raad en EU-ASEAN Top van 14, 15 en 16 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Besluitvorming inzake MFK-rechtsstaatsverordening, Hongaarse herstelplan, financiële steun aan Oekraïne en de wereldwijde minimumbelasting voor multinationals

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie inzake verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 1-2 september 2022 (Kamerstuk 21501-08-878)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Tussentijds verslag van de rapporteurs over de EU-werkwijze en de EU-informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Strategische procedurevergadering (Spv) 16 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Commissie-agenda

  15-12-2022 11.30 - 12.30      Procedurevergadering
  26-01-2022 11.30 - 12.30      Procedurevergadering
  02-02-2022 15.00 - 17.00      Technische briefing Europese Rekenkamer 
  09-02-2023 11.00 - 13.00      Gesprek met EP-delegatieleden: voorbereiding notaoverleg Staat van de Europese Unie 2022 
  09-02-2023 13.00 - 21.00      Notaoverleg Staat van de Europese Unie 2022 (plenair) 
  16-02-2023 15.00 - 15.30      Strategische procedurevergadering 
  16-02-2023 15.30 - 16.30      Procedurevergadering
  16-03-2023 11.30 - 12.30      Procedurevergadering
  06-04-2023 11.30 - 12.30      Procedurevergadering
  11-05-2023 11.30 - 12.30      Procedurevergadering
  08-06-2023 11.30 - 12.30      Procedurevergadering
  29-06-2023 11.30 - 12.30      Procedurevergadering

  In afwachting van de in te plannen commissiedebatten inzake de Raad Algemene Zaken, onderstaand de kalender m.b.t. de RAZ:
  - RAZ d.d. 24 januari 2023 
  - RAZ d.d. 21 februari 2023 
  - RAZ d.d. 21 maart 2023
  - RAZ d.d. 25 april 2023 
  - RAZ d.d. 30 mei 2023 
  - RAZ d.d. 27 juni 2023

  Besluit: De commissie is in afwachting van een brief van de minister van Buitenlandse Zaken waarin hij aangeeft niet in de gelegenheid te zijn om deel te nemen aan het commissiedebat over de Raad Algemene Zaken d.d. 24 januari 2023. Na ontvangst van deze brief zal de commissie verzoeken om een vervangend bewindspersoon af te vaardigen.
 16. 16

  Fiche: Mededeling handhaving EU-recht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek voor het maken van een reisplanning van de commissie Europese Zaken voor het eerste half jaar van 2023.

  Te behandelen:

  Loading data