Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 november 2022
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Bromet (GroenLinks)
 • J. van Wijngaarden (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Mededelingen

  • De voorzitter van deze commissie is uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst met Maroš Šefcovic, Vice-President van de Europese Commissie op het gebied van interinstitutionele relaties op donderdag 24 november over de stand van zaken EU-VK relaties. Voorzitter en ondervoorzitter zijn niet in de gelegenheid aan deze bijeenkomst deel te nemen.
  • Het gesprek met de Eurocommissaris voor Democratie en Demografie over de Conferentie over de Toekomst van Europa afgelopen dinsdag kon niet doorgaan vanwege verschillende afmeldingen van deelnemers aan het gesprek. Nagegaan wordt of dit gesprek opnieuw moet worden ingepland.
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Verzoek Ambassade van de Republiek Servië, namens vertegenwoordigers van Westelijke Balkan, om gesprek m.b.t. Westelijke Balkan

 5. 5

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken (RAZ) van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 22 november 2022 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Prioriteringsexercitie – werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Commissie-agenda

  24-11-2022 10.00 - 13.00      Commissiedebat Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie (wordt verzet naar andere datum)
  24-11-2022 14.00 - 15.00      Procedurevergadering
  30-11-2022  10.00 -12.00      Technische briefing EU-uitbreiding 
  08-12-2022 10.00 - 12.00      Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022*
  15-12-2022 11.30 - 12.30      Procedurevergadering
  09-02-2023 11.00 - 13.00      Gesprek met EP-delegatieleden: voorbereiding notaoverleg Staat van de Europese Unie 2022 
  09-02-2023 13.00 - 21.00      Notaoverleg Staat van de Europese Unie 2022 (plenair) 
  16-02-2023 11.30 - 12.30      Procdurevergadering
  16-03-2023 11.30 - 12.30      Procdurevergadering
  06-04-2023 11.30 - 12.30      Procdurevergadering
  11-05-2023 11.30 - 12.30      Procdurevergadering
  08-06-2023 11.30 - 12.30      Procdurevergadering
  29-06-2023 11.30 - 12.30      Procdurevergadering


  Besluit: De commissie besluit om het verzoek van de heer Van Wijngaarden om het Commissiedebat Raad Algemene Zaken 
  d.d. 13 december 2022 om te zetten in een schriftelijk overleg d.m.v. een e-mailprocedure voor te leggen aan de leden.*