Delegatievergadering : Gesprek met mevrouw Verloop, Tijdelijk Zaakgelastigde van de VS in Nederland

De vergadering is geweest

19 april 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlage

Deelnemers

  • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
  • R.P. Brekelmans (VVD)
  • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

  1. 1

    Gesprek met mevrouw Verloop, Tijdelijk Zaakgelastigde van de VS in Nederland inzake voorbereiding werkbezoek Verenigde Staten

    Zie bijgevoegd cv