Commissiedebat : Hoofdlijnendebat LNV (voortzetting van 6 april)

De vergadering is geweest

12 april 2022
16:30 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Voortzetting commissiedebat (eerste termijn was op 6 april 2022)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H. Staghouwer
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ch. van der Wal-Zeggelink
  minister voor Natuur en Stikstof

Deelnemers

 • L. Bromet (GroenLinks)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Planning van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit m.b.t. land- en tuinbouwsector en visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Planning van de minister met betrekking tot Natuur en Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie voedselagenda 2016-2020 en het voedselbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de onjuiste gegevens in de 'Top-100 ammoniak' van het RIVM

  Te behandelen:

  Loading data