Inbreng schriftelijk overleg : Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022

De vergadering is geweest

1 april 2022
12:00 uur
2e-Herziene convocatie in verband met aanvulling agenda

Indien u naar aanleiding van dit schriftelijk overleg een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 7 april, dan kan dit debat inclusief stemmingen uiterlijk plaatsvinden op woensdag 6 april.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 7 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad 21 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening betreffende ontbossingsvrije producten (Kamerstuk 22112-3281)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezeggingen over certificeringssystemen en definitie ecosystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Overzicht van de te verwachten tijdlijn met betrekking tot Fit-for-55 en daarbij de uitvoering van het NSP in relatie tot het coalitieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 30 en 31 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data