Commissiedebat : Telecommunicatie en Post

De vergadering is geweest

15 december 2022
14:30 - 18:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 5 minuten in eerste termijn. 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M. Grevink (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over de uitkomst van het buitengewone congres van de Wereldpostunie (UPU) van september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van de reactie op de vragen van het lid Jorritsma-Lebbink over de problemen ten aanzien van de postvoorziening in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kwaliteit postbezorging Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de reactie op verzoek commissie over Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarbericht 2021 van Agentschap Telecom

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Adviesrapport van de Adviescommissie over verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Lee en Van Ginneken over onderzoek naar Open RAN-technologie in het Nederlandse Telecomnetwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering moties Inge van Dijk c.s. over snel internet buitengebieden en Inge van Dijk-Rajkowski over mobiele bereikbaarheid 112 (Kamerstuk 24095-535 en 536)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Appreciatie van het advies Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Commerciële Radio: uitspraak rechtbank Rotterdam verlengbaarheidsbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek Agentschap Telecom bij KPN

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport 'Evaluatie tekst- en beeldbemiddelingsdienst'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek nevenactiviteiten SIDN in relatie tot risico's en continuïteit van het .nl-domein

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken uitgifte 3,5 GHz-band

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitkomsten van de evaluatie van de universele postdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Commerciële Radio: stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beëindiging Regional Roaming Convenant

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Invoeringstoets wetswijziging Telecommunicatiewet met betrekking tot telemarketing

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nieuwe financiële verplichting met betrekking tot de uitgifte van de 3,5 GHz-frequentieband

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluit veiling landelijke radiovergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bandindeling 3,5 GHz-band

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  De ondersteuning VoLTE in verband met de verwachte afschakeling van 2G en 3G

  Te behandelen:

  Loading data