Inbreng feitelijke vragen : Voorbereiding commissiedebat Mestbeleid

De vergadering is geweest

14 maart 2022
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Vierde kwartaal 2021 en reactie op de motie van de leden Van der Plas en Bisschop over onderzoeken hoe de omvang van de afromingsvrije lease het beste kan aansluiten bij de landbouwpraktijk in Nederland (Kamerstuk 35949-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Mogelijke scenario’s met betrekking tot de inzet van de fosfaatbank

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Opvolging onderzoek veiligheid emissiearme vloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Derde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data