E-mailprocedure : EMAILPROCEDURE Verzoek reactie column "Gebakken lucht" Dossier Koninkrijksrelaties tbv verzamel-CD BES d.d. 23 maart 2022

De vergadering is geweest

23 februari 2022
16:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
 
Geachte leden,
 
Hierbij leg ik u het verzoek voor van het lid Van den Berg (CDA) om de staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om een reactie op de column “Gebakken lucht” (Dossier Koninkrijksrelaties, 19 februari 2022, https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2022/02/19/column-gebakken-lucht/), ten behoeve van het verzamel-commissiedebat BES d.d. 23 maart 2022.
 
Ik verneem graag uiterlijk woensdag 23 februari 16.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel, via een reply all op dit bericht.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op de column “Gebakken lucht” (Dossier Koninkrijksrelaties

    Te behandelen:

    Loading data