Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

De vergadering is geweest

11 maart 2022
12:00 uur

Bijlage

Deelnemers

  • R.P. Brekelmans (VVD)
  • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

  1. 1

    Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)

    Te behandelen:

    Loading data