Commissiedebat : Regeldruk

De vergadering is geweest

23 maart 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 5 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • H. Rahimi (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M. Goudzwaard (JA21)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage inzake 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018 - 2012'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over onderzoek naar de voor- en nadelen van de "one in, one out"-systematiek (Kamerstuk 35570-XIII-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het Jaarverslag 2020 Adviescollege Toetsing Regeldruk (Kamerstuk 29515-457)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Werkprogramma 2022 en Voortgangsrapportage Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie MKB-toets

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Versterking en opvolger Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag 2021 Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

  Te behandelen:

  Loading data