E-mailprocedure : E-MAILPROCEDURE] - EUZA - Verzoek lid Kamminga om stukken SO RAZ te betrekken bij het plenaire debat over EU top.

De vergadering is geweest

6 december 2021
13:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Van: Commissie EU
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 16:30
Aan: GC-Commissie-EU
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] - EUZA - Verzoek lid Kamminga om stukken SO RAZ te betrekken bij het plenaire debat over EU top ( (svp reactie voor maandag 6 december 13:00).
Urgentie: Hoog
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken
 
Geachte leden,
 
Hierbij leg ik u het voorstel voor van het lid Kamminga (VVD) om de stukken die geagendeerd staan voor het schriftelijk overleg over de Raad Algemene Zaken dd 14 december, inbreng gepland op woensdag 8 december 14:00,  te betrekken bij het plenaire debat over de Europese Raad dd 16 en 17 december dat op donderdag 9 december 13:45 gepland staat. Het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 14 december zou dan komen te vervallen.
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 6 december 13.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel, via een reply all op dit bericht. *

Met vriendelijke groet,
Wnd. Griffier Europese Zaken // Griffier Contactgroep Verenigde Staten
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA
I www.tweedekamer.nl
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] - EUZA - Verzoek lid Kamminga om stukken SO RAZ te betrekken bij het plenaire debat over EU top ( (svp reactie voor maandag 6 december 13:00).

    Te behandelen:

    Loading data