E-mailprocedure : Verzoek van het lid Leijten om een schriftelijk overleg te voeren over het besluit 212,5 miljoen te betalen voor de vrijwillige sluiting van de Onyx Power Plant kolencentrale

De vergadering is geweest

6 december 2021
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Hierbij treft u het verzoek aan van het lid Leijten (SP), om een schriftelijk overleg te voeren over het besluit 212,5 miljoen te betalen voor de vrijwillige sluiting van de Onyx Power Plant kolencentrale en voorafgaand hieraan het KPMG rapport waaraan in de brief wordt gerefereerd te ontvangen. Dit SO wordt bij voorkeur voor het kerstreces gehouden (zie brief van de staatssecretaris van EZK d.d. 30 november 2021 inzake subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale).
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 6 december om 12:00 uur kenbaar te maken of u instemt met dit voorstel (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.*
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Leijten om een schriftelijk overleg te voeren over het besluit 212,5 miljoen te betalen voor de vrijwillige sluiting van de Onyx Power Plant kolencentrale

    Te behandelen:

    Loading data