Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

16 juni 2022
15:30 - 16:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • J.J. Klink (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • wo 22-06-2022 9.00-10.00 uur Stategische procedurevergadering 
  • wo 22-06-2022 t/m vr 24-06-2022 Werkbezoek België 
  • di 28-06-2022 17.00 - 20.30 uur Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2021 
  • do 29-06-2022 13.30 - 14.30 uur Gesprek Under Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency van OCHA 
  • do 30-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • ma 04-07-2022 14.30 - 18.00 uur Notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
  • di 05-07-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat Herstel en Wederopbouw Oekraïne => besluit: wordt verplaatst naar donderdag 7 juli van 15.30-18.00 uur i.v.m. deelname minister aan conferentie inzake wederopbouw Oekraïne op 5 juli
  • do 07-07-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Zomerreces 2022: 8 juli t/m maandag 5 september 2022
  • wo 13-07 t/m di 19-07 Werkbezoek Rwanda 
  • za 20-08 t/m do 25-08 Werkbezoek Egypte 
  • di 06-09-2022 16.30 - 17.15 uur Gesprek Lara Wolters, rapporteur Europees Parlement EU-voorstel IMVO 
  • di 06-09-2022 17.15 - 18.45 uur Gesprek Opstellers factsheets Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
  • di 27-09-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat informele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • di 22-11-2022 17.00-19.30 uur Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • Wo 23-11-2022 13.30-16.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • di 22-11-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • wo 23-11-2022 13.30 - 16.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

  Nog te plannen activiteiten
  • Digitaal gesprek met Duitse Bundestag en het Belgische Parlement in het kader van het kennisthema Afrikastrategie (na ontvangst factsheet)
  • Gesprek Opstellers wetenschappelijk factsheet transitie hulp naar handel (na ontvangst factsheet)
  • Commissiedebat Wereldwijde aanpak COVID-19
 4. 4

  Verzoek, namens Oegandese oppositieleider Bobi Wine, om gesprek m.b.t. mensenrechtensituatie in Oeganda

 5. 5

  Brief van de voorzitter van de commissie LNV - Mondiale voedselzekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stafnotitie - Vervolg voorstellen kennisagenda thema Vrijhandelsverdragen

 7. 7

  Besluit planning procedurevergaderingen na het zomerreces

  Telkens op een donderdag 13.30-14.15 uur: 
  • 15 september
  • 29 september
  • 13 oktober
  • 3 november
  • 17 november
  • 1 december 
  • 22 december 
 8. 8

  Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Klimaatbeleid voor ontwikkeling'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake beantwoording vragen V-100 over thema Inzet op klimaat en klimaatfinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie (gesteld aan de regering) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 36100-XVII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (Kamerstuk 36100-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 36100-XVII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (Kamerstuk 36100-XVII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek op 15 juni over “Landrechten en eigendomsrechten”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift brief aan de Commissaris Dombrovskis inzake het klachtenmechanisme naar aanleiding van vragen die gesteld zijn in de Eerste Kamer tijdens het debat wetsvoorstel Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13) (Kamerstuk 35154)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 16 mei t/m 10 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stafnotitie - Voorjaarsnota en eerste suppletoire begroting 2022

 19. 19

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z11093 Aan minister BuHa-OS reactie vragen over "Investment case" van The Global Fund om Aids" 02-06-2022
  2. 2022Z02028 Aan minister BuHa-OS - stavaza uitvoering motie Klink c.s. innovatie- en handelsbeleid, 03-02-2022
  3. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021 
  4. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-202
 20. 20

  Verzoek sheets geannuleerde technische briefing inzake Nationale rapportage Sustainable Development Goals (SDGs) door het CBS te delen met de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data