Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat 19 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging House of Commons - Business, Energy and Industrial Strategy Committee voor hoorzitting over energiebeleid

 4. 4

  Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor transport van waterstofgas

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft 2022)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee in verband met actualisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Langetermijnvisie coronasteun

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2020 en actualisatie Corporate Governance Code

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Kamerstuk 35880)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake brieven over telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie advies Rli over het Nationaal Groeifonds en beantwoording motie van het lid Romke de Jong c.s. over wet- en regelgeving waarmee gekozen projecten kunnen worden ondersteund (Kamerstuk 35850-XIX-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale Onyx

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicatie IPCC-rapport 'Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tweede collectieve actie IEA strategische olievoorraad

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijzigingsbesluit Gaswinning Groningen 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitkomst van de arbitrageprocedure over de gewijzigde inzet van de gasberging Norg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpak problematiek over gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van de leden Grinwis en Bontenbal over bezien of GasTerra een doorstart kan maken als nationaal of Europees handelshuis voor gas (Kamerstuk 29023-292)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Mededeling EU-benadering ruimteverkeersbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: Verordening Programma Beveiligde Connectiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toelichting op het rapport van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer "Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Behandeling van de jaarverantwoording over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Recente ontwikkelingen waterinjectie en oliewinning Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verduurzaming van de industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Appreciatie van de motie van het lid Klaver c.s. over een concreet plan voor de Nederlandse afbouw van Russische olie, gas en kolen (Kamerstuk 36045-48)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  CPB rapport over Fit-for-55

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Tijdslijn gebeurtenissen waterinjectie Twente

  Te behandelen:

  Loading data