Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

23 maart 2022
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden LNV d.d. 23 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Vervolg commissiedebat Stikstofproblematiek (d.d. 10/3) tijdens Hoofdlijnendebat LNV op 6 april 2022

  Besluit:
  Omdat er onvoldoende tijd was om het commissiedebat Stikstofproblematiek op 10 maart 2022 af te ronden, is besloten dat de resterende vragen - voor zover die niet worden geadresseerd in de begin april te ontvangen hoofdlijnenbrief - beantwoord zullen worden tijdens het Hoofdlijnendebat LNV op 6 april 2022. Ook is besloten om de duur van het Hoofdlijnendebat LNV met een uur te verlengen waardoor het van 18.00 tot 23.00 uur zal duren. De spreektijd voor dit commissiedebat is 7 minuten per fractie.
 4. 4

  Uitnodiging werkbezoek NVWA Dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek TAPP Coalitie tot aanbieding petitie m.b.t. extra geld voor CO2-reductie veehouders via heffing/terugsluis stelsel ('carbon pricing' van voedsel)

 6. 6

  Uitnodiging Agrifirm Group voor werkbezoek m.b.t. ontbossingsvrije soja

 7. 7

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie UPP m.b.t. gesprek Kennisontbijt over innovaties in agrarische productieketens die bijdragen aan een beter verdienmodel voor boeren d.d. 9 maart 2022

 9. 9

  36001 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie Rli-advies 'Boeren met toekomst'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken over het terugdringen van voedselverspilling in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken over de vogelgriepsituatie in Nederland en uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf in Lunteren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  CO2-emissieplafond 2018 glastuinbouw en proces naar samenhangend pakket april

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening betreffende ontbossingsvrije producten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen over certificeringssystemen en definitie ecosystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht van de te verwachten tijdlijn met betrekking tot Fit-for-55 en daarbij de uitvoering van het NSP in relatie tot het coalitieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Essaybundel 'Rewilding in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 op maandag 23 mei 2022 + verzoek om deelname door leden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
  • Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Wassenberg op 8 maart 2022) (minister van LNV)
  • Debat over landbouw, klimaat en voedselzekerheid (aangevraagd door het lid Van der Plas op 15 maart 2022) (minister voor LNV, minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
 21. 21

  Overzicht commissiedebatten

  Geplande commissiedebatten
  wo 30-03-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel
  vrij 01-04-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 april 2022
  wo 06-04-2022 18.00 - 22.00 Hoofdlijnendebat LNV
  wo 13-04-2022 18.30 - 21.30 Commissiedebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag
  wo 20-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dierenwelzijn
  do 21-04-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Dierproeven
  wo 18-05-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 mei 2022
  wo 08-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (17 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (9 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (17 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Visserij (1 stuk op de agenda)
 22. 22

  Verslag informele videoconferentie van Landbouwministers 2 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 21 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek van het lid Bromet (GroenLinks) namens de voorbereidingsgroep Landschapsgrond aan de minister voor Natuur en Stikstof om in de aangekondigde hoofdlijnenbrief ook in te gaan op de invulling van het concept landschapsgrond

  Te behandelen:

  Loading data