Commissiedebat : Informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid dd 28 februari en 1 maart 2022 (omgezet naar schriftelijk overleg dd 23 februari 2022)

De vergadering is verplaatst

23 februari 2022
10:00 - 12:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging zaak*

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verslag Informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 18 november 2021.

    Te behandelen:

    Loading data