Commissiedebat : Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) LET OP: gewijzigd tijdstip

De vergadering is geweest

28 juni 2022
18:30 - 22:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H. Staghouwer
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • A. Podt (D66)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • L. Vestering (PvdD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang van het verbeteren van het slachtsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsbrief NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief aan NBvH en Platform KSG inzake tarieven ophalen kadavers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van het lid Futselaar over een plan van aanpak om de positie van werknemers in de Nederlandse slachtindustrie en het dierenwelzijn te versterken (Kamerstuk 28286-1161)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kadavertarieven en het destructiebestel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Externe integriteitscommissie LNV en beantwoording openstaande vragen Algemeen Overleg NVWA van 2 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek over de veiligheid van gebruiksartikelen van melamine-kunststof met bamboevezels en de reactie van IG-NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verantwoordingsrapportage van de NVWA over het jaarplan 2020 en de Tussentijdse verantwoording 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Algemene aanwijzing om aanvragen tot verhoging van de bandsnelheid af te wijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Maatregelen inzake slachthuis Gosschalk naar aanleiding van RTL-beelden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Hervatting slachtwerkzaamheden slachthuis Gosschalk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de verantwoordingsrapportage van de NVWA over het jaarplan 2020 en de Tussentijdse verantwoording 2021 (Kamerstuk 33835-192)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken over de gesprekken met Rendac en de nieuwe overeenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsbrief NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overeenkomst Staat der Nederlanden – Rendac Son B.V. 2022-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verkenning marktordening destructiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beëindiging verscherpt toezicht slachthuis Gosschalk

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportage van de Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit over 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie inzake het jaarplan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor 2022 (Kamerstuk 33835-195)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarbeeld 2021 NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Herziening stelsel keuren en toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kostendekkend maken tarieven NVWA en aanpassing kostprijsmodel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzamelbrief versterking toezicht

  Te behandelen:

  Loading data