E-mailprocedure : Gesprek met VN ASG Development Coordination d.d. 10 november 2021

De vergadering is geweest

2 november 2021
16:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 
Geachte leden,
 
Zojuist is bekend geworden dat de VN Assistant Secretary-General for Development Coordination, dhr. Robert Piper, volgende week woensdag 10 november in Nederland zal zijn voor een werkbezoek. Dhr. Piper zou de commissie die dag kunnen briefen over zijn werkzaamheden. Dit gesprek kan plaatsvinden tussen 13.00 en 14.00 uur.
 
Graag verneem ik via een reply all op dit bericht uiterlijk morgen dinsdag 2 november 16.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met de organisatie van dit gesprek en of u daarbij aanwezig kunt zijn.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers
Griffier Koninkrijksrelaties
Adjunct griffier Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel gesprek UNASG Development Coordination d.d. 10 november 2021

    Te behandelen:

    Loading data