Inbreng schriftelijk overleg : Raad Buitenlandse Zaken Handel

De vergadering is geweest

2 november 2021
12:00 uur
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten. 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 11 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 20 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief van de kabinetsinbreng aan de Europese Commissie ten behoeve van het klachtenmechanisme voor duurzaamheidsbepalingen in handelsakkoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Appreciatie Raadspositie Internationaal Aanbestedingsinstrument

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Herziening Verordening Stelsel van Algemene Preferenties

  Te behandelen:

  Loading data