E-mailprocedure : Voorstel tot uitstel commissiedebat China

De vergadering is geweest

25 oktober 2021
12:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
 
Geachte leden,
Hierbij leg ik u het verzoek voor van het lid Jasper van Dijk (SP), mede namens de fracties van VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, om het commissiedebat over China op 28 oktober a.s. uit te stellen naar een andere datum, zo mogelijk 4 november a.s., maar in ieder geval  vóór de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken.
Ik verzoek u om uw reactie, namens uw fractie, op dit voorstel, via reply all, uiterlijk maandag 25 oktober a.s. vóór 12.00 uur.
 
Met vriendelijke groet,
Theo van Toor
Griffier
Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Dijk, J.J. van (Jasper) >
Verzonden: vrijdag 22 oktober 2021 14:47
Aan: Toor, T. van l>
Onderwerp: CD China
 
Beste Theo,
 
Hierbij mede namens VVD, PvdA en GL het verzoek om het CD China uit te stellen naar een ander tijdstip, maar wel voor de begroting BuZa.
 
Verzoek vh CDA is dan in de week van 2-4 november, bijv naar do 4 november.
 
Groet,
Jasper van Dijk
 

Agendapunten

  1. 1

    voorstel uitstellen commissiedebat China

    Te behandelen:

    Loading data