Notaoverleg : Mensenrechten

De vergadering is geweest

4 oktober 2021
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Spreektijden:
VVD 8/4 (1e/2e termijn); D66/PVV/CDA/SP/PvdA/GroenLinks: 7/3; overige fracties: 6/3

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

  • H.P.M. Knapen
    minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

  • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
  • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
  • R.P. Brekelmans (VVD)
  • K.P. Piri (PvdA)
  • C. Teunissen (PvdD)
  • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
  • S.W. Sjoerdsma (D66)

Agendapunten

  1. 1

    Mensenrechtenrapportage 2020

    Te behandelen:

    Loading data
  2. 2

    Rapportage 2020 - Internationale Mensenrechtenprocedures

    Te behandelen:

    Loading data
  3. 3

    Uitvoering van de motie van de leden Dassen en Van der Lee over het vergemakkelijken van de afgifte van noodvisa voor journalisten (Kamerstuk 35663-27)

    Te behandelen:

    Loading data
  4. 4

    Moties ingediend tijdens het debat

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data