Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. KR d.d. 15 september 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie KR d.d. 15 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
10
Reactie op de motie van het lid Ceder over een vergelijkend onderzoek naar de kosten voor levensonderhoud in Caribisch Nederland en Europees Nederland (Kamerstuk 35420-336)

Te behandelen:

15
Verzoek APC om gesprek m.b.t. sociale en stedelijke vernieuwing werelderfgoed Willemstad
16
Voorbereidingsgroepen kennisagenda

Details

De commissie heeft de volgende onderwerpen op de kennisagenda 2021-2022 geplaatst:
 • Belastingen in de autonome landen
 • Overzicht investeringen duurzame en schone economie en klimaatbeheer
 • Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden
 • Artikel 73 VN-Handvest
Besluit: Inventariseren per e-mail welke Kamerleden (maximaal twee leden per ondewerp) zitting willen nemen in de voorbereidingsgroepen voor de vier kennisagenda onderwerpen. 
  17
  Overzicht brieven regering met Koninkrijksrelaties als volgcommissie
  18
  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  Details

  1. 2021Z14199        Aan stas KR - Koppeling DigiD aan ID-kaart voor Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland, 22-07-2021
  2. 2021Z14202        Aan stas KR - Interdepartementaal project Maritime, Floating Sustainable Freshwater Plant, 19-04-2021
  3. 2021Z14201        Aan Stas KR - Renovatie wegen Bonaire, 19-04-2021
  19
  Geplande activiteiten van de commissie

  Details

  • ma 20-09-2021 10.15 - 11.00 Gesprek Gouverneur Aruba
  • do 30-09-2021 15.30 - 17.00 Gesprek Nederlandse Rode Kruis
  • 202141 Begroting Koninkrijksrelaties en BES fonds
  • wo 13-10-2021 13.00 - 13.30  Procedurevergadering
  Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021 
  • wo 10-11-2021 13.00 - 13.30  Procedurevergadering
  • wo 08-12-2021 13.00 - 13.30  Procedurevergadering
    

  Nog te plannen activiteiten:
  • Kennismaking Raad van State van het Koninkrijk (nieuwe datum wordt gezocht)
  • Technische briefing WUR -> Besluit: TB in te plannen voor de begrotingsbehandeling
  • Technische briefing CBS Monitor Brede Welvaart CN -> Besluit: de commissie heeft besloten af te zien van deze briefing
  • Commissiedebat Governance Caribisch Nederland (na ontvangst kabinetsappreciatie nieuwe kabinet)
  • Gesprek met minister Justitie van St. Maarten -> Besluit: Indien mogelijk gesprek inplannen op Kamerdag