Commissiedebat : Klimaat en energie

De vergadering is geweest

17 november 2021
13:30 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten in eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • F. Azarkan (DENK)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • R.M. Boucke (D66)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • L. Vestering (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Routekaart Elektrificatie Industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Veegbrief SDE++

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  CO2-heffing voor de industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang van de uitrol van windenergie op zee en vormgeving vergunningverlening kavels VI en VII windenergiegebied Hollandse Kust (west)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Technische analyse over de toekomstige ondergrondse energieopslagbehoefte

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over het zo optimaal mogelijk matchen van transitieplannen van de grootste CO2-uitstoters met het bestaande instrumentarium (Kamerstuk 32813-779)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stimuleren van hernieuwbare waterstof in de jaarverplichting energie vervoer voor de periode 2023 en 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Transparantie in arbitrageprocedure RWE

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stimulering van de hybride warmtepomp

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitor Participatie hernieuwbare energie op land en aanvullend kwalitatief onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Social Tipping Point-coalitie met betrekking tot een Social Tipping Point Strategie voor klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Financiering netwerkbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op toezegging gedaan tijdens het commissiedebat van 14 oktober 2021, over mogelijkheden onder huidige Warmtewet om warmtetarieven los te koppelen van de aardgasprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift brief aan Eerste Kamer over de eindrapporten van de evaluatie van en de toekomstverkenning over de ODE

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging uitvoering van de motie van de leden Van Raan en Leijten over voortaan de uitstoot door de bijstook van biomassa meten (Kamerstuk 35668-27)

  Te behandelen:

  Loading data