Inbreng schriftelijk overleg : Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking

De vergadering is geweest

8 juni 2021
16:00 uur
Herziene convocatie in verband met omzetten commissiedebat in schriftelijk overleg. 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 14 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 23 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking d.d. 29-4-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie inzake AIV rapport Digitalisering en Jeugdwerkgelegenheid in Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Mededeling EU Gender Actie Plan III

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoeken commissie over berichtgeving over Oeigoerse dwangarbeid i.v.m. textiel en haarproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsappreciatie Verordening van het EU Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  EU-ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsappreciatie Post-Cotonou verdrag

  Te behandelen:

  Loading data