Procedurevergadering : Procedurevergadering (digitaal)

De vergadering is geweest

16 december 2021
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • R. de Roon (PVV)
 • K.P. Piri (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16-12-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Activiteiten commissie

  • do 16-12-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Artikel-100 Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie 
  • di 21-12-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Inzet Nederland tijdens de Tiende Toetsingsconferentie va het Non-Proliferatieverdrag       
  • do 06-01-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
  • di 11-01-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Internationale cyberveiligheid
  • do 13-01-2022 12.30-14.30 Rondetafelgesprek Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (deel 1)
  • wo 19-01-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken/Strategisch Kompas (overleg wordt met 1 uur verlengd)      
  • do 20-01-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 20-01-2022 14.30 -16.30 Rondetafelgesprek Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (deel 2)
  • wo 26-01-2022 10.00 - 11.30 technische briefing Chinese beïnvloeding in Nederland
   
  • do 27-01-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan
  • do-03-02-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • wo 16-02-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken        
  • do 17-02-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 17-02-2022 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Jezidi's deel 2 (met juridische experts) - suggesties voor uit te nodigen personen worden geïnventariseerd
  • do 10-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 17-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 24-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • di 05-04-2022 19.00 - 22.00  Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 07-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 21-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 19-05-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 02-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • wo 15-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 16-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 30-06-2022 12.30 - 13.15  Procedurevergadering 
  • do 07-07-2022 12.30 - 13.15  Procedurevergadering 

   Nog te plannen activiteiten commissie: 
  • Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Raan: Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  • Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar, gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld In overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden ingepland.
  • Gesprek met de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bundestag
 4. 4

  Voorstel voor het rondetafelgesprek Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (digitaal) op donderdag 13 januari 2021 van 12.30-15.30 uur

  In het besloten deel van de procedurevergadering.
 5. 5

  Kabinetsreactie op de eindevaluatie van HCSS over de Nederlandse artikel 100-bijdrage aan de missie EMASoH

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022 (Kamerstuk 27925-868)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Sectoren bilaterale handel met Belarus

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Invulling toezegging over openbaar beschikbaar stellen gespreksverslagen van gevangenenmonitoring door Nederland tijdens de ISAF-missie in Uruzgan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken sinds de tweede suppletoire begroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de NAVO ministeriële bijeenkomst van 30 november en 1 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomst stemmingen MOVP-resoluties bij de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van de commissie om een brief over de brede relatie met Marokko

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsappreciatie concept Strategisch Kompas

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2021Z23091 Aan minister Buza - Nederlandse beleid in relatie tot India 09-12-2021
  2. 2021Z22396 Aan de ministers BuZa, BuHaOs, en OCW - inbreng schriftelijk overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid 2020 01-12-2021
  3. 2021Z21754 Aan minister Buza - verzoek reactie Clingendael rapport 'Technologische samenwerking met China' 25-11-2021
 16. 16

  Voorstel van het lid Agnes Mulder om begin 2022 een vervolg te geven aan het gesprek met de heer Liabedzka, medewerker van Svetlana Tichanovskaja

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek van het lid Jasper van Dijk om het kabinet te verzoeken de Kamer te informeren over het proces ten aanzien van de evaluatie van de evacuatie uit Afghanistan, en het proces ten aanzien van het onderzoek naar twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data