Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

28 oktober 2021
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 28-10-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

   
  • di 02-11-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Consulaire Zaken
  • do 04-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat China
  • do 04-11-2021 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure delegatie Guatemala (digitaal)
  • wo 10-11-2021 14.30 - 15.30 Gesprek Kennisagenda EU buitenlands beleid: deelname inventariseren via email.
  • do 11-11-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 11-11-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • week van 16 november begroting Buitenlandse Zaken 
  • di 23-11-2021 13.40 - 14.00 Petitie Ecocide        
  • wo 24-11-2021 13.30 - 16.30 Commissiedebat NAVO/OVSE
  • do 25-11-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
  • do 09-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
  • do 09-12-2021 17.30 - 20.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 16-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 10-2-2022 10.00 - 14.00 Ambassadeursconferentie (locatie: World Forum): thema's voor de gespreksrondes inventariseren.

  Nog te plannen activiteiten commissie: 
  - Commissiedebat en (voorafgaand) rondetafelgesprek over Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan - Besluit: De nog te ontvangen brief over de herziene strategie inzake de toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan zal worden betrokken bij de begrotingsbehandeling van BuZa (en BuHa-OS) en tevens worden geagendeerd voor een apart commissiedebat. Voorafgaand aan het commissiedebat wordt een rondetafelgesprek georganiseerd. 
  - Commissiedebat Internationale cyberveiligheid
  - Notaoverleg Initiatiefnota Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  - Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar, gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld - In overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden ingepland.
  - Videogesprek met Parlement Mongolië 
  - Gesprek met de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bundestag
  - Tweede deel van het rondetafelgesprek over Jezidi's, met juridische experts 


   
 4. 4

  Verzoek gesprek met Vladimir Milov, voormalig Deputy Minister of Energy van Rusland, adviseur van Alexej Navalny, op maandag 15 of dinsdag 16 november 2021

  Besluit: Gesprek organiseren op dinsdag 16 november 2021 en deelname inventariseren.
 5. 5

  Kennisagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang uitvoering van de motie Koopmans over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens (Kamerstuk 33694, nr. 43)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Opvolging toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Mensenrechtenbeleid over de financiering Europees Hof voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Opvolging toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Mensenrechtenbeleid over de veroordeling van Omar Radi

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Opvolging toezegging gedaan in het commissiedebat over de inzet van het kabinet in de AVVN over het conflict in Nagorno-Karabach en de uitvoering van de gewijzigde motie Omtzigt/Van Helvert (Kamerstuk 21501-02-2234)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanvullende Artikel 100-brief over de voorziene bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali en technische verlenging van de kleine missiebijdragen in de Sahel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op de evaluatie van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) over het contra-terrorisme beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de periode 2015-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de ontwikkelingen rond AUKUS (trilateraal veiligheidspact tussen Australië, het VK en de VS) en het standpunt van de regering en de Europese Unie daarover

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Franse Republiek inzake de rechtspositie van militairen en ander overheidspersoneel, aanwezig op elkaars grondgebied, in het kader van de COVID-19-crisis en humanitaire noodhulp bij orkanen, ’s-Gravenhage, 6 augustus 2020 (Trb. 2020, 76)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijsten van verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 18 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Fiche: Mededeling EU-strategie voor samenwerking in Indo-Pacific

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met EU voorstellen Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een gesprek, gehouden op 9 september 2021, met de president van Suriname

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z17969 Aan minister Buza - feitelijke vragen  over de Homogene Groep Internationale samenwerking 2022 (HGIS-nota 2022) (Kamerstuk 35926-1) 13-10-2021
  2. 2021Z17938 Aan minister Buza - feitelijke vragen begroting Buitenlandse Zaken 202212-10-2021
  3. 2021Z17300 Aan minister Buza - schrift overleg verscherpt toezicht op studenten en onderzoekers in gevoelige onderwijs- en onderzoeksgebieden 05-10-2021
  4. 2021Z15993 Aan ministers Buza, Def en BuHaOs - herziene strategie toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan 21-09-2021: minister heeft in brief Afghanistan d.d. 11 oktober jl. toegezegd dat de betreffende brief voor de begrotingsbehandeling BuZa aan de Kamer wordt gestuurd.
 20. 20

  Werkbezoek Baltische landen

  De delegatieleider, Agnes Mulder, spreekt namens de delegatie haar dank uit aan de drie betrokken ambassades en de griffier van de delegatie voor de uitstekende voorbereiding en begeleiding van het werkbezoek aan de Baltische landen (18 t/m 22 oktober jl.).