Procedurevergadering

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 14 december 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat 14 december 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering d.d. 14 december 2021

Deelnemers


Agendapunten

3
Verzoek, namens Klimaatwakers, tot aanbieding oproep om hoogste prioriteit in de kabinetsformatie te geven aan drastische maatregelen om de klimaatcrisis tegen te gaan d.d. 6 of 7 december 2021
4
Aanbod ACM voor technische briefing over energieprijzen
5
Verzoek tot aanbieding petitie 'Energie-Realisme'
6
Aanbod Rli voor toelichting op advies 'Investeren in duurzame groei'
10
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328)(Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming)

Te behandelen:

35
Reactie op de motie van de leden Van Raan en Simons over projecten die het koraal beschadigen geen doorgang laten vinden (Kamerstuk 35632-7) en op de motie van het lid Boucke c.s. over natuurbescherming waarborgen en koraalvernietiging voorkomen (Kamerstuk 35632-12)

Te behandelen:

37
Stafnotitie Vaststelling EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2022 Europese Commissie
39
Lijst van nieuwe EU-voorstellen
41
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
42
Stafnotitie Internationale vergelijking klimaatbeleid
52