Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Voorlopig overzicht verzoeken commissie-regering van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 12 oktober 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat 12 oktober 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Aanbieding publicatie 'Nederland Fit for 55?' van PBL
4
Aanbod PBL voor technische briefing over COP 26
12
Uitstel antwoorden op vragen over de gevolgen van de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tussen Inmarsat en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de wijziging van het Nationale Frequentie Plan 2014 (Kamerstuk 24095-547)

Te behandelen:

23
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie (Kamerstuk 35668-46)

Te behandelen:

27
Voortgangsverslag rapporteurschap DSA en DMA
28
Lijst van nieuwe EU-voorstellen
32
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35925-XIII)

Te behandelen:

34
Stafnotitie Invulling werkbezoek Groningen
35
Stafnotitie Voorstel werkbezoek Brussel
36
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
43
Stafnotitie ten behoeve van gesprek met dhr Frans Timmermans van de Europese Commissie d.d. 7 oktober 2021, over het ‘Fit for 55’-klimaatpakket van de EU
44
Verzoek van het lid Thijssen (PvdA) om de staatssecretaris te verzoeken de toegezegde reactie op het rapport ‘Wood pellet damage’ van SOMO aan de Kamer te doen toekomen (tweede rappel) voor de begrotingsbehandeling.

Te behandelen: