Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 14 september 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht commissie-regeling van werkzaamheden
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 14 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Uitnodiging ACM voor werkbezoek
4
Verzoek BVPD om gesprek m.b.t. pakketbezorging
6
Aanbieding publicatie 'Klimaatverandering in de prijzen?' van PBL
7
Verzoek Pure Energie om kennismakingsgesprek
8
Uitnodiging IMG voor werkbezoek
9
Aanbod PBL voor technische briefing over rapport 'Klimaat- en Energieverkenning 2021' d.d. 27 oktober 2021
10
Voorstel Hofstaten Public Affairs, namens FCI, voor werkbezoek m.b.t. creatieve industrie
12
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Verzamelwet EZK 20..)

Te behandelen:

14
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers)

Te behandelen:

27
55
Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Tjeerd de Groot en Rudmer Heerema over starters en erkende replica's in aanmerking laten komen voor de regeling continuïteit bruine vloot (Kamerstuk 31409-333)

Te behandelen:

58
Reactie op de motie van het lid Lodders c.s. over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken (Kamerstuk 35572-47)

Te behandelen:

61
Stafnotitie Werkbezoek ‘Klimaat en energie’ aan Brussel in najaar 2021
69
Lijst van nieuwe EU-voorstellen
73
74
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
87
Begroting voor de COP26
88
Voorstel van het lid Erkens (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie-Ellemeet/Michon-Derkzen over het afschermen van vestigingsadressen van zelfstandigen die ook woonadressen zijn (Kamerstuk 32827, nr. 231)

Te behandelen:

90
Verzoek van het lid Erkens (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken de Kamer te informeren over de uitvoering van motie-Erkens c.s. over kernenergie onderdeel van de taxonomie laten zijn (Kamerstuk 21501-33, nr. 864)

Te behandelen: