E-mailprocedure : Voorstel ontvangst Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja op vrijdag 28 mei

De vergadering is geweest

25 mei 2021
18:00 uur
Geachte leden,
Hierbij leg ik u het voorstel voor van het lid Agnes Mulder voor een gesprek van uw commissie met de Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja op vrijdag 28 mei a.s. Op een nog te bepalen tijdstip. Zij is die dag in Nederland (voor opnames voor College Tour). Om die reden is gekozen voor een fysieke ontmoeting in het gebouw van de Tweede Kamer.
Graag verneem ik, via reply all, uiterlijk vandaag voor 18.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met deze ontvangst. En zo ja, of u daarbij aanwezig kunt zijn.

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel gesprek Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja op vrijdag 28 mei

    Te behandelen:

    Loading data