Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

28 oktober 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. Kamminga (VVD)
 • V. Maeijer (PVV)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Definitief overzicht commissie-regeling van werkzaamheden Europese Zaken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Ambassadeursconferentie 2022

  Besluit: De commissie besluit om de gespreksonderwerpen voor de Ambassadeursconferentie 2022 op 10 februari 2022 schriftelijk te inventariseren.
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Uitnodiging Parliament of the Republic of Slovenia voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 29-30 november 2021

 5. 5

  Uitnodiging gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken van Servië op maandag 29 of dinsdag 30 november 2021

 6. 6

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toestemming technische briefing Cohesiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eerste resultaten nationale burgerconsultaties i.h.k.v. de Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de informele Europese Raad en de Westelijke Balkan Top van 5 en 6 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie rapport Europese Commissie over de toepassing van de Eurowob-verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie Strategisch Prognoseverslag 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Prioriteringsexercitie - Commissiewerkprogramma 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nog te ontvangen brieven

  Toezeggingen n.a.v. procedurevergadering
  • Aan minister BuZa - kabinetsreactie op het nog te verschijnen Commissiewerkprogramma 2022.

  Besluit: Ter informatie.
 15. 15

  Data procedurevergaderingen januari t/m juli 2022

  Donderdag 20 januari 2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  Donderdag 17 februari 2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  Donderdag 10 maart 2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  Donderdag 31 maart 2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  Donderdag 14 april 2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  Donderdag 12 mei 2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  Donderdag 2 juni 2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  Donderdag 23 juni 2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  Donderdag 7 juli 2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering

  Besluit: Besloten conform data voorstellen.
 16. 16

  Commissie agenda

  28-10-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  09-11-2021 16.30-17.30 Technische briefing Cohesiebeleid
  10-11-2021 10.00 - 12.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 18 november 2021
  10-11-2021 16.00 Gesprek Franse Assemblee nationale
  11-11-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  14-11-2021 t/m 15-11-2021 Werkbezoek Brussel (uitgesteld naar voorjaar 2022)**
  16-11-2021 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 23 november 2021
  24-11-2021 17.00 - 20.00 Commissiedebat rechtstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
  25-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  29-11-2021 t/m 30-11-2021 Plenaire COSAC - videoconferentie
  09-12-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  09-12-2021 15.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 14 december 2021
  12-01-2022 13.00 - 15.00 Commissiedebat Brexit/nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk (nieuw) 
  13-01 t/m 14-01-2022 Werkbezoek voorzitters COSAC, Parijs, Frankrijk
  20-01-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering (nieuw)
  10-02-2022 10.30 - 13.30 Ambassadeursconferentie 2022 (nieuw)

  17-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering (nieuw)
  03-03 t/m 05-03-2022 Werkbezoek plenaire COSAC, Parijs, Frankrijk
  10-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering (nieuw)
  31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering (nieuw)
  14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering (nieuw)
  12-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering (nieuw)
  02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering (nieuw)
  23-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering (nieuw)
  07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering (nieuw)


  *nog in te plannen: Commissiedebat EU-informatievoorziening (op korte termijn), werkbezoek Brussel (voorjaar 2022), Werkbezoek Hongarije (zomer 2022),

  ** Voor het werkbezoek aan Brussel hebben zich bij de nadere inventarisatie geen Kamerleden aangemeld. Derhalve kan dit commissiewerkbezoek op 14 en 15 november 2021 geen doorgang vinden omdat voor een commissiewerkbezoek ten minste vijf Kamerleden deel dienen te nemen. 

  Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022
  Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari 2022 t/m maandag 7 maart 2022

  Besluit: De commissie besluit om in het voorjaar van 2022 opnieuw een werkbezoek aan Brussel te plannen.