Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en slotwet 2020

De vergadering is geweest

1 juli 2021
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Opzet van het wetgevingsoverleg:
De rapporteurs lichten hun bevindingen namens de commissie toe (circa 10 minuten)
De minister reageert op de bevindingen van de rapporteurs

De deelnemende leden leveren hun inbreng in eerste termijn 
De minister reageert op de inbreng van de leden
 
De deelnemende leden leveren hun inbreng in tweede termijn (inclusief eventueel indienen van moties)
De minister reageert op de inbreng (inclusief appreciatie van de moties)

Indicatieve spreektijd per fractie: 5 minuten.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data