Commissiedebat : Klimaat en energie

De vergadering is geweest

10 juni 2021
10:45 - 14:00 uur
Locatie: K4
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • A. Kops (PVV)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • F.J.H. Jansen (FVD)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • C. Stoffer (SGP)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Openbaarmaking van het TNO-onderzoek ‘Energie-infrastructuren 2030’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en energie van 26 november 2020, over de verhouding internationale commissie die de SER adviseert tot andere internationale commissies en gremia

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verkenning elektriciteit uit water

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorzorgbeleid voor elektromagnetische velden bij elektriciteitsvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de samenwerking Denemarken m.b.t. een offshore ‘energie-hub’ (Kamerstuk 32813-655)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en Energie van 3 december 2020 een appreciatie van het rapport over de energievoorziening te geven

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vestiging van datacenters in relatie tot energie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies van de adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid (Commissie Brenninkmeijer)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsbericht RES-proces

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en Energie van 7 oktober 2020 over onderzoek naar thorium in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de brief van Netbeheer Nederland met betrekking tot de Ministeriële regeling 'inzake tariefstructuren en voorwaarden gas'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Energie-innovatie-instrumentarium, terugblik 2020 en wijzigingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Mededeling “Europees klimaatpact”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openstelling SDE++ 2021

  Te behandelen:

  Loading data