Commissiedebat : Mijnbouw/Groningen

De vergadering is geweest

1 juli 2021
16:30 - 21:30 uur
Locatie: K4
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd maximaal 6 minuten per fractie in eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Waardevermeerderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Operationele Strategie en de uitkomsten van de publieke SDRA Groningen, afbouw van de export naar België

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. mijnbouw/Groningen (Kamerstuk 29684-213)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanpassing werkwijze Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van het antwoord over de behandeling van een Wob-verzoek betreffende correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Nedmag over de behandeling van een winningsplan voor zoutwinning van het bedrijf Nedmag B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020 (beleidsartikel 5 - Een veilig Groningen met perspectief)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 (beleidsartikel 10 - Groningen versterken en perspectief)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslagen 2020 Nationaal Coördinator Groningen en Nationaal Programma Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken over de typologieaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang afbouw gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de opzet en ambities van het meerjaren versterkingsplan (MJVP)

  Te behandelen:

  Loading data