Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. KR d.d. 14 april 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Voorlopig overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering KR d.d. 14 april 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland)

Te behandelen:

24
Aanbod twee technische briefings door ministerie BZK

Details

Om de nieuwe Kamerleden in de commissie Koninkrijksrelaties van dienst te zijn biedt de Staatssecretaris van BZK graag de mogelijkheid tot het verzorgen van een of meerdere technische briefings door BZK-ambtenaren. Deze zouden kunnen worden onderverdeeld in een briefing over de landen (o.a. staatkundige verhoudingen, corona-steun, wederopbouw bovenwindse eilanden) en de BES eilanden (o.a. Rijksvertegenwoordiging / relatie met Den Haag, bestaanszekerheid, corona-steun).
Besluit: Ingaan op aanbod. 
25
Introductiedossier

Details

Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld.
In de de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies.
Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercomissie wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die speciefiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiershier terugvinden:
https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers