Procedurevergadering

Procedurevergadering Groslijst controversieel verklaren (digitaal)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Groslijst controversieel verklaren (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie KR (groslijst controversieel verklaren) (digitaal) 27 januari 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda extra procedurevergadering commissie KR (groslijst controversieel verklaren) (digitaal) 27 januari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van rijkswet van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden teneinde mogelijk te maken dat Curaçao en Sint Maarten net als Aruba zelfstandig kunnen opteren voor de beëindiging van de in het Statuut neergelegde rechtsorde en bij wijziging van de Grondwet regels te stellen voor het geval Bonaire, Sint Eustatius of Saba wensen geen deel uit te maken van het staatsbestel van Nederland

Te behandelen:

2
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk)

Te behandelen: