Commissiedebat : Raad voor Concurrentievermogen (formeel) d.d. 27-28 mei 2021

De vergadering is geweest

25 mei 2021
19:00 - 21:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Indien één van de leden een VAO/VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27-28 mei 2021 dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 25 mei 2021.

Spreektijd: 3 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.C.G. Keijzer
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda formele Raad voor Concurrentievermogen 27-28 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de informele videoconferentie Toerismeraad van 1 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Informele Raad voor Concurrentievermogen 22 maart 2021 (Kamerstuk 21501-30-525)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Verordening oprichting Gemeenschappelijke Ondernemingen onder Horizon Europe

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Besluit Europees Partnerschap voor Metrologie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling actieplan synergie en civiele, defensie- en ruimtevaartindustrieën

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag Informele Raad voor Concurrentievermogen van 22 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Appreciatie Horizon Europe-akkoord

  Te behandelen:

  Loading data