Procedurevergadering : Extra procedurevergadering controversieel verklaren (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

27 januari 2021
16:00 - 16:45 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • A. Weverling (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht dat de wereldvoedselvoorziening in gevaar is door het verlies aan biodiversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 maart 2019, over de VN-studie die onder meer aantoont dat een kwart van de ziektes en doodsoorzaken veroorzaakt wordt door milieuvervuiling en dat de wereldvoedselvoorziening ook gevaar loopt

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Akkoord met Oekraïne over kippenvlees

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Handelsbetrekkingen Afrika

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wapenexportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Initiatiefnota van het lid Stoffer over “Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven: maatregelen tegen internationale misstanden inzake draagmoederschap en abortus”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag Wereldbank jaarvergadering 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie externe evaluatie Dutch Good Growth Fund

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Decemberbrief voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie inzake AIV rapport Digitalisering en Jeugdwerkgelegenheid in Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek omvang vrijwilligersreizen vanuit Nederland naar residentiële zorginstellingen voor kinderen (“weeshuistoerisme”): rollen, verantwoordelijkheden en handelingsperspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Additionele bijdrage ten behoeve van humanitaire respons op de Griekse eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift brief aan FNV en andere organisaties over de Omnibuswet in Indonesië

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geplande Algemeen Overleggen en Schriftelijke Overleggen (tot installatie nieuwe Kamer)

  • vr 02-04-2021 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank 2021
 16. 16

  Overige commissieactiviteiten (tot aan installatie nieuwe Kamer)

  • do 11-02-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
 17. 17

  Fiche: Wijziging verordening Algemene Uniale Exportvergunning (dual-use) in verband met Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 23 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  EU-China investeringsakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op non-paper aan Eurocommissaris Reynders

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport over de voor- en nadelen van het handelsverdrag met de Mercosur landen voor de Nederlandse economie en in het bijzonder voor (gezins-) bedrijven in de vlees- en zuivelsector

  Te behandelen:

  Loading data