Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte - Stille wateren - diepe gronden'

 4. 4

  Verzoek Waddenvereniging, Werkgroep Vrije Horizon Schiermonnikoog en Natuurmonumenten tot aanbieding petitie 'Stroomkabels dwars door Schiermonnikoog en Waddenzee? Dat kan anders!'

 5. 5

  Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om kennismakingsgesprek

 6. 6

  Uitnodiging VNCI en meerdere organisaties voor werkbezoek aan industrie- en havengebied Rotterdam d.d. 10 september 2021

 7. 7

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Inlichting over uitvoering Wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen (Kamerstuk 35603)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanpassing werkwijze Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van het lid Tjeerd de Groot, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 11 mei 2021, over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de anti-arbitrageprocedures tegen RWE en Uniper bij Duitse rechter

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ex-ante nadeelcompensatie wetsvoorstel productiebeperking kolen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op het rapport “Waterstof: de ontbrekende schakel" van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging naam vitaal proces

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Referentiesystematiek van de TVL

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Invulling motie van het lid Amhaouch c.s. over een subsidieregeling om de teruggang in R&D-investeringen te mitigeren (Kamerstuk 35669-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Stoffer c.s. over een oplossing voor de referentieproblematiek in de TVL Q2 (Kamerstuk 25295-1214)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Contouren aanpak herstructurering winkelgebieden in binnensteden en kernen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toestemming deelname vertrouwelijke technische briefing over de stand van zaken van het besluit Veiligheid en integriteit telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang beschikbaarheid vaste digitale connectiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd Koninkrijk in 2020 en eerste kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toestemming voor deelname aan de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (pNCTV) over de veiligheid/integriteit telecomnetwerken op 18 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapportage over de lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  EU-voorstel: Actualisering EU-industriestrategie COM (2021) 350

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van de Informele Energieraad (videoconference) van 22 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kennismakingsgesprek Raad van State

  Het kennismakingsgesprek, dat zal plaatsvinden in het gebouw van de Raad van State (Kneuterdijk 22, Den Haag), zal worden gepland op een van de volgende data: 16, 17 of 23 juni 2021 van 16.00 tot uiterlijk 18.00 uur.
 30. 30

  Voorstel van het lid Van Raan (PvdD), rapporteur, inzake de wetenschapstoets klimaatverantwoording

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Appreciatie Horizon Europe-akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op voorstel van amendement van het lid Leijten (Kamerstuk 35668-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda formele Raad voor Concurrentievermogen 27-28 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Inkennisstelling ontwerp-bekendmakingsbesluit, ontwerp-vergunningen en ontwerp-veilingregeling 3,5 GHz-band

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Commerciële Radio: duur (nood)verlenging commerciële radiovergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Bloemstuk voor minister Van 't Wout

  Te behandelen:

  Loading data