Algemeen overleg : Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

De vergadering is geweest

27 januari 2021
14:00 - 18:00 uur
Locatie: K4
Commissie: Europese Zaken
Zesde herziene convocatie ivm wegens de afmelding van de minister van Justitie & Veiligheid in verband met de plenaire agenda

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  H.S. Veldman (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • S. Belhaj (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • L.F. Asscher (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie op rapport-Van der Graaf inzake rechtsstatelijkheid in de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Mededeling inzake Versterking van de Rechtsstaat binnen de Unie – een blauwdruk voor actie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  EU-voorstel: Mededeling “Versterking van de rechtsstaat door meer bewustmaking, jaarlijkse toetsing en doeltreffender handhaving” COM (2019) 343

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 26 mei 2020 en de Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie over de maatregelen voor insluiting van het Coronavirus in Hongarije

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU-lidstaten in relatie tot de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsappreciatie Rechtsstaatrapport 2020 van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de raad, het Europees economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's, Verslag over de rechtsstaat 2020 De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie COM (2020) 580 final

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Appreciatie onderhandelingsresultaat van Raad en Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brief met toelichting op het akkoord van de Europese Raad over het rechtsstaatmechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de co-rapporteurs rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data