Algemeen overleg

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Algemeen overleg: "Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 januari 2021, over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
Convocatie commissieactiviteit
Download Zesde herziene convocatie algemeen overleg Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
EU-voorstel: Mededeling “Versterking van de rechtsstaat door meer bewustmaking, jaarlijkse toetsing en doeltreffender handhaving” COM (2019) 343

Te behandelen:

4
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 26 mei 2020 en de Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat

Te behandelen:

9
EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de raad, het Europees economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's, Verslag over de rechtsstaat 2020 De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie COM (2020) 580 final

Te behandelen: