Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

9 februari 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)
 • M.F. Sienot (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding advies 'Waterstof: de ontbrekende schakel' van Rli en tevens aanbod voor toelichting

 3. 3

  Aanbieding advies "Perspectief op Herstel" van Denktank Coronacrisis van SER

 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (Kamerstuk 35632-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Studiegroeprapport "Bestemming Parijs: Wegwijzer voor Klimaatkeuzes 2030, 2050"; Eindrapport Studiegroep Klimaatopgave Green Deal

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Sienot en Dik-Faber om additionele voorstellen op te halen die bijdragen aan 55% CO2-reductie in 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Overeenkomst met NAM over de betaling van de stuwmeerregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Routekaart Zon Op Water

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzoek tot Investeerder-Staat arbitrage bij International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van het eventueel controversieel verklaren van mijnbouw in het Waddengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van en schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 3 februari 2021 (Kamerstuk 21501-30-518)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over Ruimtevaart en innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Mededeling nieuwe Europese Consumentenagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toekomstagenda Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang van de versterkingsoperatie in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek van het lid Aartsen (VVD) inzake de uitvoering van de motie Aartsen cs. en de moties Amhaouch c.s over respectievelijk het in kaart brengen van de groep ondernemers die geen gebruik kunnen maken van de TVL (starters) regeling vanwege het ontbreken van een referentieomzet in 2019 en over het opzetten van een loket voor schrijnende gevallen binnen de TVL

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van het lid Aartsen voor de inschakeling van de parlementair advocaat naar aanleiding van uitspraken van CBb (zie bijlage)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) inzake de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (Kamerstuk 35724)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Bruins (ChristenUnie) om een reactie op de brief van VodafoneZiggo, mede namens KPN en T-mobile, d.d. 5 februari 2021 inzake de vertraging van de uitrol van 5G

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om een reactie op de brief van de Ondernemingsraad Aluminium Delfzijl (Aldel) d.d. 1 februari 2021 inzake het het uitblijven van een nieuwe ICC-regeling voor de periode 2021-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om een reactie op de brief van Dutch Travel Retail United d.d. 3 februari 2021 inzake de timing en vormgeving Voucherfonds

  Te behandelen:

  Loading data