Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Uitnodiging National Assembly of the Republic of Slovenia voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 19 juli 2021

 5. 5

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda Europese Raad en Eurozonetop van 24 en 25 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Steun Nederland aan brieven over grensregio’s en LHBTI in aanloop naar Europese Raad 24 en 25 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag Informele Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 18 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verdeling Europese Interreg middelen, Rijkscofinanciering bij Interreg A, projectstimuleringsregeling Interreg B en Rijkscofinanciering bij EFRO

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma over voorstellen om het anti-fraudemechanisme EDES te versterken (Kamerstuk 21501-02-2312)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Plenaire vergadering Conferentie over de Toekomst van Europa op 19 juni jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kennisagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Mandaatnotitie rapporteurs rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

 15. 15

  Overzicht werkbezoeken

 16. 16

  Nieuwe EU voorstellen

 17. 17

  Vervallen plenair debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020

  De in dit agendapunt opgenomen zaken waren geagendeerd voor het plenair debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 dat op 24 juni 2021 is komen te vervallen.

  Dit debat was aangevraagd door het voorzitter van de commissie Europese Zaken Veldman tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2020.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Nog te ontvangen brieven

  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni 2020.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU).

  Toezegging AO RAZ dd 7 oktober 2020
  • Aan minister buza - De minister zegt toe dat, als er in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa besloten wordt tot burgerconsultaties, het kabinet eerst met de Tweede Kamer hierover overleg voert, voordat deze consultaties gehouden worden.
   
  Toezeggingen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie dd 27 januari 2021
  • Aan minister buza -De minister zegt toe bij de Europese Commissie na te gaan hoe op dit moment inbreuken op de rechtsstaat met betrekking tot het rechtsstaatmechanisme worden bijgehouden en daarover de Kamer te informeren.

  Toezeggingen commissiedebat RAZ dd 20 april 2021
  • Aan minister buza -De minister zegt toe schriftelijk terug te komen, na overleg met gelijkgezinde landen en collegaministers, op welke benchmarks het Nederlandse demissionaire kabinet hanteert op het gebied van rechtsstaat en handelsbetrekkingen met betrekking tot de douane-unie met Turkije.

  Toezeggingen commissiedebat Conferentie over de Toekomst van Europa dd 12 mei 2021
  • Aan minister buza - De Kamer ontvangt nadere informatie over de invulling van burgerparticipatie in de Conferentie over de Toekomst van Europa. Hierbij worden ook VNG en IPO betrokken. Tevens ontvangt de Kamer informatie over hoeveel Nederlandse deelnemers er op het digitaal platform zijn.
  • Aan minister buza - De Kamer ontvangt een reactie op berichtgeving van Follow the money over het niet (op tijd) toegankelijk zijn van informatie over subsidie voor evenementen in het kader van de Conferentie.
  • Aan minister buza - De Kamer ontvangt informatie over de totale kosten van de Conferentie en de Nederlandse bijdrage.

  Brieven naar aanleiding van de procedurevergadering op 10 juni 2021
  • Aan minister buza - Kabinetsbrief met een overzicht van alle EU-voorstellen van de Europese Commissie die in de zomer 2021 gepubliceerd worden en wanneer de BNC-fiches van het kabinet hierop aan de Kamer worden toegezonden.


  Besluit: Ter informatie.
 19. 19

  Commissie-agenda

  15-07-2021 om 14:00 uur Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22-23 juli 2021
  19-07-2021 09.00 -12.00 COSAC Voorzitters (videoverbinding)

  16-09-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  16-09-2021 17.30 - 19.30 Comissiedebat Raad Alegemene Zaken dd 21 september 2021

  07-10-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  14-10-2021 10.00 - 12.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 19 oktober 2021 

  28-10-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  11-11-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  16-11-2021 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 23 november 2021

  24-11-2021 17.00 - 20.00 Commissiedebat rechtstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
  25-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  28-11-2021 t/m 30-11-2021 Werkbezoek plenaire COSAC
  09-12-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  09-12-2021 15.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 14 december 2021 


  *nog in te plannen: Werkbezoek Brussel, Werkbezoek Hongarije

  Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
  Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021
  Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022


  Besluit: Ter informatie.
 20. 20

  Afscheid en welkom

  Onder dankzegging voor haar werk neemt de commissie (tijdelijk) afscheid van commissie-assistent Inez de Vries. Zij zal de tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening gaan ondersteunen. De commissie heet Irma Hoogewoning, de nieuwe commissie-assistent van de commissie EUZA, van harte welkom.
Naar boven