Procedurevergadering

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren) - 27 januari
Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren) - 27 januari

Deelnemers


Agendapunten

3
Voorstel van wet van het lid Ouwehand tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Te behandelen:

5
Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg

Te behandelen:

8
Nagekomen brieven regering (ontvangen na de laatste procedurevergadering op 16 december 2020)

Details

De commissie heeft over onderstaande zaken nog geen behandelbesluit genomen.

Onderstaande zaken die niet controversieel worden verklaard, worden geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een behandelvoorstel. 

Te behandelen:

9
Stukken geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA

Te behandelen:

10
Stukken geagendeerd voor het algemeen overleg Verzamelonderwerpen LNV

Te behandelen:

11
Stukken geagendeerd voor het algemeen overleg Natuur

Te behandelen:

17
Lijst geplande commissievergaderingen:

Details

 • 27/1 14.00 - 15.30: Gesprek met IG NVWA en SG ministerie LNV (besloten, fysiek)
 • 2/2 16.30 - 19.30: AO NVWA
 • 3/2 12.45 - 13.45: Procedurevergadering (digitaal)
 • 4/2 10.00 - 14.00: AO Verzamelonderwerpen LNV
 • 10/2 12.45 - 13.45: Procedurevergadering (digitaal)
 • 15/02 14.00 - 14.00: SO Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2021
 • 15/03 14.00 - 14.00: SO Landbouw- en Visserijraad op 22 en 23 maart 2021
18
Nog niet geplande/uitgestelde commissie-overleggen:

Details

 • AO Natuur
 • Notaoverleg Initiatiefnota 'Wijdse blik op weidevogels'
 • AO Visserij (na reces)
 • AO Dierenwelzijn (na reces)
 • AO Pacht (na reces)
19
Lijst met plenaire activiteiten LNV

Details

Voor plenaire behandeling aangemelde wetgeving
 • Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

VAO's/ VSO's
 • VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11/2020)
 • VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11/2020)
 • VAO Mestbeleid (AO d.d. 04/11/2020)
 • VSO Biotechnologie en Tuinbouw (27428, nr. 373) (SO d.d. 7/10/2020)

Debatten
 • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
 • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
 • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
 • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
 • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
 • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)