Technische briefing : Besloten technische briefing (via videoverbinding) door de Raad van State over de adviezen over de wetsvoorstellen Duurzame aanpak stikstof en Stikstofreductie en natuurverbetering

De vergadering is geweest

5 november 2020
17:00 - 18:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlage

Deelnemers

 • A. Weverling (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven