Technische briefing

Besloten technische briefing (via videoverbinding) door de Raad van State over de adviezen over de wetsvoorstellen Duurzame aanpak stikstof en Stikstofreductie en natuurverbetering

Technische briefing: "Besloten technische briefing (via videoverbinding) door de Raad van State over de adviezen over de wetsvoorstellen Duurzame aanpak stikstof en Stikstofreductie en natuurverbetering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Besloten technische briefing (via videoverbinding) door de Raad van State over het advies over de wetsvoorstellen Duurzame aanpak stikstof en Stikstofreductie en natuurverbetering

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof)

Te behandelen: