Wetgevingsoverleg : Mijnbouw/Groningen

De vergadering is geweest

12 november 2020
14:00 - 19:00 uur
Locatie: K4
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Indicatieve spreektijd is 9 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Kops (PVV)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsartikel 5 'Een veilig Groningen met perspectief' van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsartikel 10 'Groningen versterken en perspectief' van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afbouwplan GasTerra

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Gaswinningsniveau Groningen gasjaar 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gevolgen uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over mijnbouwschade in Limburg en de vervolgstappen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Actualisering monitoringsparameters Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nadere reactie op Barometer Boudel op Rieg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afspraken over vergoedingen voor huurders en tegemoetkomingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bestuurlijke afspraken aardbevingsgebied Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Publieke SDRA Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wenselijkheid herbeoordeling schade door waardedaling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Werkprogramma ACVG

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ten aanzien van de hazard en risicoanalyse (HRA) en de NPR

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken MKB en agrarisch ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data