Wetgevingsoverleg

Mijnbouw/Groningen

Wetgevingsoverleg: "Mijnbouw/Groningen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 november 2020, over Mijnbouw/Groningen
Convocatie commissieactiviteit
Download Derde herziene convocatie wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen d.d. 12 november 2020
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 november 2020, over Mijnbouw/Groningen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Beleidsartikel 5 'Een veilig Groningen met perspectief' van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Te behandelen:

2
Beleidsartikel 10 'Groningen versterken en perspectief' van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Te behandelen:

16
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: