Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen "Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag Uitvoering Verordening conflictmineralen d.d. 2 september 2020

Agendapunten

1
Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen)

Te behandelen: