08
sep
Live debat
Vanaf 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoverbinding)"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Ontwerpbesluit tot vaststelling van bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten alsmede tot wijziging van een aantal besluiten in verband met het wijzigen van de citeertitel van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten)

Te behandelen:

12
Consultatieverslagen beleidsregel taakuitoefening CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS en moties Van den Berg en Wiersma (Kamerstuk 35300 XIII, nrs. 95 en nr. 97)

Te behandelen:

29
Beleidsreactie AWTI Adviesrapporten ‘Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities’ en 'Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën'

Te behandelen:

42