Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoverbinding)"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Ontwerpbesluit tot vaststelling van bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten alsmede tot wijziging van een aantal besluiten in verband met het wijzigen van de citeertitel van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten)

Te behandelen:

42
Invulling aan de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over behoud van werkgelegenheid bij Vredestein/Apollo in Enschede (Kamerstuk 21501-20-1556)

Te behandelen: