Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK op 8 september 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commisie EZK op 8 september 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging en programma interparlementaire conferentie klimaat en GLB 4 en 5 oktober 2020
3
Verzoek The Travel Club tot aanbieding petitie "Help de reisbranche overleven"
6
Ontwerpbesluit tot vaststelling van bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten alsmede tot wijziging van een aantal besluiten in verband met het wijzigen van de citeertitel van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten)

Te behandelen:

8
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun-en herstel-pakket)

Te behandelen:

17
Reactie op verzoek om informatie inzake uitvoering motie Van der Lee over extra reductie om in de komende jaren het Urgendavonnis uit te voeren (Kamerstuk 32813-521)

Te behandelen:

22
Invulling aan de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over behoud van werkgelegenheid bij Vredestein/Apollo in Enschede (Kamerstuk 21501-20-1556)

Te behandelen:

24
Advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) inzake de uitwerking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB)

Te behandelen:

52
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK
53
Verzoek van het lid Van der Lee om reactie van de minister op het bericht dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) veel meer betaalt voor klimaat/CO2-uitstoot dan de zware industrie

Te behandelen:

76
Verzoek van het lid Sienot om een kabinetsreactie op de resultaten van een toets van de Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven aan artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016

Te behandelen:

78
Voorstel programma rondetafelgesprek Biomassa