Inbreng schriftelijk overleg : Verantwoordingsstukken LNV 2019

De vergadering is geweest

15 juni 2020
14:00 uur
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten  * toegevoegd)

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (Kamerstuk 35470-XIV-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording van vragen van de commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer op feitelijke vragen van de Algemene Rekenkamer op het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (Kamerstuk 35470-XIV-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Eindrapport beleidsdoorlichting agrobeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Herziening LNV begroting

  Te behandelen:

  Loading data