Inbreng schriftelijk overleg

Verantwoordingsstukken LNV 2019

Inbreng schriftelijk overleg: "Verantwoordingsstukken LNV 2019 "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken LNV 2019 op 15 juni 2020; agendapunten toegevoegd

Agendapunten

2
4
Beantwoording van vragen van de commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer op feitelijke vragen van de Algemene Rekenkamer op het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds

Te behandelen:

5
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (Kamerstuk 35470-XIV-2)

Te behandelen: